Érpatak
Érpataki Modell

Rend a lelke mindennek.
A biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

Ismerje meg az
Érpataki Modellt!


Eredményeinkre nemcsak országos szinten, de külföldön is felfigyeltek már.


Érpataki Modell hivatalos honlap

Sajtóhírek az
Érpataki ModellrőlKöltözzön
Érpatakra!
Isten, lélek és szív


Léleképítő videó válogatás

Versek

 Alföldi Géza:
 Csak a gyökér kitartson


 Komjáthy Jenő: Magyar

 Szalézi Szent Ferenc:
 A te kereszted


 Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

 Petőfi Sándor: A nemzethez

 Wass Albert: Üzenet haza

 Komjáthy Jenő: Magyar vagyok

Térkép

Látogatottság számláló Látogatottság
számláló

Nyitólap nyomtatás

A Kormányhivatal zaklatásaira adott válasz Érpatak Önkormányzata részéről
2014-02-05

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Körmányhivatal, Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott Úr részére. 4400 Nyíregyháza Hősök tere 5. Hiv. számok: Sz-B-06/04075-1/2013, Sz-B-06/00657-1/2014

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Fenti hivatkozási számú megkereséseire:

a Kormányhivatal első megkeresése

az újabb megkeresés

válaszolva az alábbiakról szeretném Önt tájékoztatni.

     A késésem okai a következők: az Önök nevetséges packázásai (nemzeti elkötelezettségű politikai világnézetünk miatti zaklatásai) helyett (amelyekről levelem áttanulmányozása után remélhetőleg ki fog derülni, hogy ezekben partner soha nem leszek, hanem csak a maximális ellenállásomra számíthatnak) sokkal fontosabb közügyekkel töltöm az időmet polgármesteri eskümnek megfelelően szeretett településem és hazám javára, ezért jelen esetben is azzal az üggyel voltam elfoglalva, amiben Önök hosszú ideje cserben hagytak bennünket, ugyanis hiába kértük az Önök segítségét személyesen is 2013 áprilisában és a kormányhivatal előtti demonstrációnkon kb. egy hónapon keresztül, hogy Érpatak (Márta néni féle) legelőjét ne akarják mindenáron elrabolni egy 1800 fős településtől és ne az Ön fideszes éhes párttársa Simon Miklós családjának adják oda, hanem hagyják meg a jogos tulajdonosánál Érpatak Önkormányzatánál, mert a közmunka keretében Érpatak hasznosítani kívánja a visszaillesztendő társadalmi csoportok szocializációja és a munka világába való visszavezetés céljából. Ennek ellenére az 1800 fős település kérését figyelmen kívül hagyva Önök a Magyar Állam nevében egy miskolci ügyvéden (Dr. Gyurcsik András, biztosan azért, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem található egy „megfelelő” ügyvéd) keresztül mindenáron meg akarták fosztani az önkormányzatot az őt jogosan megillető legelőtől (ebből is közvetlenül megtapasztalva az Önök vidék és az önkormányzatok melletti hatalmas elkötelezettségét), és jogi tisztázás nélkül az önmagát Orbán Viktor földi helytartójának képzelő Simon Miklós családtagjánál történő törvénytelen hasznosítást kívánták becstelenül fenntartani az alapvető közérdek előmozdítása helyett. Mindezek miatt én az Érpataki Modell Országos Hálózata jogi szakembereinek segítségével az Önök által képviselt Magyar Állam aljas akciójának visszaverésére koncentráltam, mely csatára nem is került volna sor, ha Ön és fideszes párttársa nem a saját családja gazdagítását tartja szem előtt, hanem a közérdeket szolgálja. Ezen bűnös politikusi tevékenységük miatt olyan plusz közfeladatunk keletkezett, mely egyáltalán nem zavart bennünket, de az időnket viszont lekötötte és jogi úton bírósági eljárás keretében meg kellett vívnunk Önökkel ezt a csatát, melyben fényes győzelmet arattunk, ugyanis végeredményben 2014. január 30-án

 

jogerősen pert vesztett a Magyar Állam Érpatak Önkormányzatával szemben

 

Tudjuk, hogy ezt mocskos munkájukat felfedni és közzétenni „bűnös dolog” Önök szerint, mert ez Önök szerint ez Önök elleni kampány. Szerintem viszont az volt aljas dolog, hogy szemfényvesztő módon, retorika szintjén van pofájuk hírdetni a vidéki önkormányzatok és a vidéki emberek segítését, a tettek és a gyakorlatok szintjén pedig cserben hagyják a vidéki embert és képesek megkísérelni azt is, hogy aljas módon megfosszanak egy települést a 30 éve háborítatlanul birtokolt 10 Ha-os legelőjétől, azért, hogy egy éhes fideszes országgyűlési képviselő jelen esetben Simon Miklós családtagjának átadják. Úgy folytassák az aljasságaikat, hogy minden ügyben fel fogjuk venni a harcot és szembesíteni fogjuk Önöket a nagy nyilvánosság előtt a mocskos munkájukkal.

     Tudja, e miatt nem tudtam foglalkozni főtevékenységként a Vona Gábor elnök úr fogadásakor elfogyasztott szendvicsek ügyével, de most foglalkozzunk ezzel is:

Amint azt a sajtóban is olvashatta, és mind a mai napig a honlapunkon, valamint az Érpataki Modell honlapján is olvasható 

Meghívó

Együttműködési megállapodás a Jobbik és az Érpataki Modell Országos Hálózata között

Együttműködési megállapodás a Jobbik és az Érpataki Modell Országos Hálózata között

 

a szóban forgó megállapodást nem Érpatak Község Önkormányzata, hanem az Érpataki Modell Országos Hálózata kötötte, melynek vezetője mellesleg Érpatak Község polgármestere is. Bizonyára ez a „kettősség” mely szerint Érpatak Község Önkormányzatának polgármestere egyben az Érpataki Modell Országos Hálózatának vezetője is tévesztette meg Önöket és késztette arra, hogy ilyen „nagy” nyomozásba kezdjenek az ügyben.

     Tájékoztatom arról, hogy az Érpataki Modellegy olyan komplex helyi társadalom-szervező és önkormányzat-működtető rendszer, mely a települések biztonságossá és élhetővé tételére irányul és az érpataki polgármester munkáján, tapasztalatain, eredményein alapul. Régóta olyan tudományos igényű és más településre könnyen adaptálható megfogalmazottságú, tér-idő korlátok fölötti egyetemes elvek szerinti rendszer, ami az országos hálózat bázisainak eredményes munkája által szisztematikusan és folyamatosan tovább is van fejlesztve, ezért az Érpataki Modell Országos Hálózatának munkája már nem köthető olyan kizárólagosan Érpatak Község Önkormányzatához olyan értelemben, ahogyan a jelen esetben aljas szándékú emberek igényét kielégítve pártpolitikai torzsalkodás érdekében korlátolt agyú emberek szeretnék Érpatak Önkormányzatához kötni. A megállapodás során a vendéglátást sem állami, sem önkormányzati forrásból nem finanszíroztuk, hanem baráti felajánlásból lett elfogyasztva az a néhány szendvics, aminek a költségeit Önök a zaklatási igények szerint eminens diákként-lakájként kutatják. Érpatak Közég Önkormányzata a rendezvényt önkormányzati forrásból nem támogatta és nem finanszírozta és ebből fakadóan semmilyen képviselő testületi döntést nem igényelt.

     Ennek az ügynek kapcsán abban az ügyben fordulok Önhöz, hogy amikor Önök Biriben a cigányintegrációs és Önök által egekbe magasztalt nyírségi „oázisnak” nevezett Dankó Pista iskolában jártak Balogh miniszterrel és Budai Gyula államtitkárral, és szájtátva hallgatták „a felzárkóztatott” cigány fiatalok hóna alá szorított két kupán való „zeneművészetet”, akkor legyen szíves tájékoztatni, hogy (itt megkezdem azon kérdéssort, melyre felelős közéleti személyként várom válaszokat Öntől, mint a kormány képviselőjétől. Ezen kérdéssor a levelem további részében a számozást követve fog folytatódni:) 1./ ebben az ügyben kezdeményezte-e a vizsgálatot, azért, hogy tanítási időben politikai rendezvényt tartottak egy oktatási intézményben, és 2./ ez miért oktatási időben történt? 3./ Miért volt zártkörű ez a rendezvény? 4./ A képviselő-testület megszavazta-e ennek a látogatásnak a finanszírozását és 5./ állami vagy önkormányzati forrásból finanszírozták-e a rendezvényt? 6./ Ebben a kérdésben kezdeményezett-e Ön vizsgálatot Biri Önkormányzatánál? Vagy csak a mi politikai nézeteink miatt az esélyegyenlőségi törvényt megsértve az egyenlő bánásmódot be nem tartva, csak minket zaklat teljesen alaptalanul politikai megrendelésre ilyen „vizsgálatokkal”? Amennyiben ez így van, szeretnénk bírósághoz fordulni az egyenlő bánásmódra vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése és politikai nézetek miatti hátrányos megkülönböztetés alkalmazása miatt, ezért kérem minél előbb tájékoztatasson a birisi iskolában történt, oktatási időben lévő politikai rendezvényük, „látogatásuk” önkormányzatnál történő kivizsgálási eredményről vagy annak elmaradásáról, mint az Önök egyik súlyos mulasztásáról, mert a nemzetközi ügynök hálózatok gyakorlata és az önök által megszavazott és érvénybe tartott törvények szerint fontolgatom a jogorvoslat elindítását a markánsan nemzeti elkötelezettségű politikai nézeteink miatti zaklató és diszkriminatív joggyakorlás mielőbbi megszüntetése érdekében.

     Sajnálattal állapítottam meg, hogy Önt eminens diákként-lakájként kizárólag az olyan ügyek foglalkoztatják, amelyek politikai megrendelésre születnek és a saját politikai pártjuk érdekeit kívánják elősegíteni-erősíteni sokszor a nemzeti és a lakossági érdekek rovására, holott a megye lakosságának alapvető érdekekeit érintő fontos közügyekben – mint pl.7./ amilyen az Ön számára is jól ismert újfehértói-érpataki központi orvosi ügyelet, vagy 8./az az igazságtalanság, hogy a jól gazdálkodó önkormányzatok, mint például Érpatak semmilyen anyagi kárpótlásban nem részesültek akkor, amikor a tékozló önkormányzatoknak elképesztő mértékű tartozást átkonvertálták államadósságba a meglévő súlyos államadóság értelmetlen és felelőtlen növelése révén– Ön szokása szerint csak kívülálló és az ügyben nem érintett megfigyelőként lép fel, bizonyítva, hogy a mindenható állam koncepciója megbukott ugyanis a képviselői (most is) az Önök esetében is cserbenhagyják a lakosságot és az Önök példája is ékesen bizonyítja, hogy az állami tisztviselők egyáltalán nem akarnak dolgozni és ha valamilyen ürügyet találnak az ügyektől való szabadulásra, akkor rögtön ejtik az ügyeket. Kérem tolmácsolja a szavazógomb nyomogató (és a leheletükkel az országházat fűtő) lakájpolitikus társainak, hogy az állami tisztviselők ezen bűnös magatartása csak a társadalmi feszültségeket generálják egyre súlyosabb mértékben, persze tudjuk, hogy az Önök pártjában is a hangadó és beépített piszkos szabadkőműves hazaáruló gazemberek ezen gyümölcsökért dicséreteket-elismeréseket és komoly anyagi juttatásokat és/vagy pozíciókat kapnak az Önök előtt is eltitkolt páholytestvériség révén Kohn bácsiéktól.

     Ezekben a 7./ és 8./ pontok alatt megjelölt és az előbb említett fontos közügyekben is kezdeményezhetne konzultációt, ugyanis ezekben az ügyekben kellene elsősorban kezdeményezni a konzultációkat a törvényi és erkölcsi kötelezettségének eleget téve attól függetlenül, hogy ezekben az ügyekben sem média elvárás, sem pedig felsőbb párt utasítás nem érkezik. Ezzel jelentősen előmozdíthatná pl. a lakosság alapvető érdekeit sértő újfehértói polgármester és képviselő-testület önkényeskedésének megszüntetését, valamint a jól gazdálkodó önkormányzatok példamutató magatartásának bemutatását és gazdasági erősödésének elősegítésén is tudna ezzel munkálkodni. Egyébként ez azt mutatná, hogy Önök a pártpolitikai rabságból és lakájpolitikusi szerepből is képesek néha kilépni.

     Fenti megkeresésében Ön a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (1) bekezdésére hivatkozik, melynek értelmében a kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet. Ezzel kapcsolatban megválaszolhatatlan kérdésként merül fel, hogy a 7./ pont alatt már megjelölt újfehértói orvosi ügyelet kérdésében Ön vajon miért nem kezdeményez konzultációt. Vagy például miért nem foglalkozik a 8./pont alatt megjelölt azon igazságtalansággal, hogy a jól gazdálkodó önkormányzatok, mint például Érpatak semmilyen anyagi kárpótlásban nem részesült, amikor a felelőtlenül gazdálkodó tékozló önkormányzatokat minden idők legnagyobb támogatásában részesítették az államadósság rovására, vagy például miért nem foglalkozik inkább azzal, hogy 9./ az EON-os gázüzletág visszavásárlása során a 110 milliárdos könyvszerinti érték helyett, miért 170 milliárd plusz többlettel vásárolták vissza ezt az üzletágat 280 milliárd forintért. Pedig a magyar nemzetnek mindez jóval nagyobb kárt okozott, mint Magyarország nemzeti pártjának vezetője részére adományként felajánlott néhány szendvics.

     Továbbá kérem, tájékoztasson kormánymegbízottként arról, hogy 10./ a „nemzeti” trafik-mutyik következtében adóbevétel elmaradása miatt hány milliárdos kár éri évente a magyar költségvetést, mert tudomásom szerint évi 40 milliárd, és kérdezem továbbá azt is, hogy 11./ mit kíván tenni a kormány ezen súlyos nemzetellenes visszaélések korrekciója érdekében ugyanis a magyar nemzetnek ez is jóval nagyobb kárt okozott, mint Magyarország nemzeti pártjának vezetője részére felajánlott és semmilyen közpénzbe nem kerülő néhány szendvics.

     Ismételten tájékozatom arról, hogy ez az együttműködési megállapodás aláírása és az azt követő fogadás semmilyen költségébe nem került Érpatak településének, viszont az a megtiszteltetés és munkánk gyümölcseinek elismerése Vona Gábor és a Jobbik részéről egy nagyon komoly ingyen reklámot biztosított településünknek, valamint a cserben hagyott vidéki települések részére kiutat mutató komplex társadalomtudományi-államelméleti-antropológiai modellnek, mint a településeket biztonságossá és élhetővé tevő elvrendszernek és módszertannak a létezésére és megismerhetőségre nagy nyilvánosság előtt hívta fel a figyelmet. Ezen nemzetvédelmi szempontból kiemelt ismeretterjesztési lehetőségről az Önök pártok-közti piti rivalizálása és pártpolitikai féltékenysége miatt nem mondtunk le. Tájékoztatjuk, hogy mi döntően mindig nemzetérdekben gondolkozunk, a magyar hagyományok ápolására, a nemzeti öntudat felébresztésére, a cigányközösség integrálására, a társadalom züllöttségének megakadályozására, és a nemzetközi pénztőke hazai zsoldosai-júdásai és szövetségesei elleni harcra koncentrálunk, mert a globális kozmopolita világrend terjeszkedését és nemzetpusztítását bűnösen kiszolgáló hazaáruló lakájpolitikusok és lakáj-köztisztviselők erre teljesen immunisak és öntudatlan hóhérokként és bérgyilkosokként működnek sokszor úgy, hogy ezen bűnös nemzetáruló tevékenységükről halvány fogalmuk sincs, mert őket a balliberális média szocializálja és az ottani elvárásoknak kívánnak megfelelni.

Mindezek miatt a fősodratú elvárásokat kiszolgáló lakájpolitikusok és lakáj-köztisztviselők megregulázására-elszámoltatására valamint a mindennapi hazaárulásokat kivitelező és végrehajtó lakáj-köztisztviselők bérgyilkosként-hóhérként, öntudatlanul végrehajtó nemzetáruló és nemzetgyilkos munkájának feltárására és ezen tevékenységükkel való szembesítésre óriási szükség lett. Még akkor is, ha a parlamentben tudatlanul szavazógépet nyomkodó és leheletével a fűtési költséget csökkentő politikus-társainak ez esetlegesen nem is mindig tetszik.

Az Önök által finanszírozott komoly cigányügyi szakértő tájékoztatott arról, hogy magánbeszélgetésekben a Fideszes polgármesterek nagy számban elmondták, hogy folyamatosan nyomon követik Érpatak ügyeit, abból tudást merítenek és a mindennapi gyakorlatukban igyekeznek követni is, de a pártvezetés felső köreinek elvárása miatt nem merik felvállalni és tilos nekik azt elismerni és méltatni. Mindez viszont ezen gengszter szabadkőműves pártvezetők szégyene: az olyan embereknek, akik a nemzet érdekéről papolnak és közben a saját szűk pártérdekeit helyezik mindenek fölé, azt szoktam javasolni, hogy álljanak a tükör elé és köpjék szembe önmagukat.

     Kérem fentiek szíves tudomásulvételét. 12./ Továbbá kérem, tájékoztasson, hogy a jelen ügyet elindító bejelentéseket hol és mikor tekinthetem meg. Ne feledje továbbá, hogy várom a levelemben megjelölt 12 kiemelten közérdekű problémára vonatkozó részletes válaszait, ugyanis ezt is meg akarjuk osztani harcostársainkkal és a közvéleménnyel ugyanis ez minősül az egyik legjobb módszernek a piti packázások és a jogkörrel való visszaélések visszaszorítására.

     Végül pedig tájékoztatom arról, hogy az Önök fontos vizsgálatai és a rá való reakciónk céljából megismertetése céljából a Szent László Közjogi és Önkormányzati Akadémiánk hallgatóinak minél elszántabb harcossá való kiképzése keretében és érdekében e válaszlevelet az Önök megkeresésével együtt az internetes oldalainkon közzé tesszük:

www.erpatakimodell.hu

www.erpatak.hu

     Érpatak, 2014. február 05.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Orosz Mihály Zoltán

polgármester

 

utóirat:

Felhívjuk figyelmét, hogy a szélső-liberális és kiemelten destruktív nemzetközi ügynökszervezetek által forszírozott az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alább citált rendelkezéseire, melyek nem azon pozitív diszkriminációban részesített kisebbségek esetében sérülnek, hanem a média hamis tematizációja következtében szocializált, politikailag korrekt, sötét lakáj-politikusok és a lakáj-köztisztviselők gyakorlatában tiporják sárba legtöbbször a nemzeti érdekképviselet irányába elkötelezett és hajlíthatatlan hazafias lelkületű honfitársaink, ugyanis ezek esetében a szélsőliberális média „tanításai” és véleményterrorja szerint, aki nemzeti elkötelezettségű az veszélyes és az már mindenképpen „áruló” náci-fasiszta-hungarista-rasszista szélsőséges, amit az ostoba lakáj-köztisztviselő ennek megfelelően palovi reflexek működései szerint, szinte automatikusan igyekeznek zaklatni és az előírt kettősmérce szerint jogfosztottként igyekeznek (le)kezelni. Amennyiben ezt a sötét joggyakorlatot és durva jogtiprást folyatják ellenünk, akkor mi megkezdjük ezen nemzeti elkötelezettségű hazafiak ellen lakájszerűen alkalmazott aljas kettősmérce kiirtása iránti pereket, ha szükséges, akkor Önökkel szemben is.

 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

 

7. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti - különösen a III. fejezetben meghatározottak szerint - a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás.

8. §16Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt

a) neme,

b) faji hovatartozása,

c) bőrszíne,

d) nemzetisége,

e)17nemzetiséghez való tartozása,

f) anyanyelve,

g) fogyatékossága,

h) egészségi állapota,

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,

j) politikai vagy más véleménye,

k) családi állapota,

l) anyasága (terhessége) vagy apasága,

m) szexuális irányultsága,

n) nemi identitása,

o) életkora,

p) társadalmi származása,

q) vagyoni helyzete,

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

s) érdekképviselethez való tartozása,

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

 

9. §18Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.

Zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás

10. § (1)19Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek a 8. §-ban meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.

(2)20Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától - anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné - elkülönít.

(3) Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.

 

 

 

harcosiskola
Bohos ostor
Keresés a helyi hírek között


2018. február 22.
Kedves Gerzson!
Boldog névnapot kívánunk.
Időjárás - hőtérkép

időjárás

Hőtérkép
forrás: idokep.hu

Közhasznű oldalak

Nagykállói Kistérség

Magyarország.hu

Regionális Államigazg. Hivatal

Belügyminisztérium

Egyéb közlemények


Tájékoztatás a 2011 évi adóról

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása


Európai Mezőgazgdasági Vidékfejlesztési Alap.
A vidéki területekbe beruházó Európa

Érpatakot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja