Érpatak
Érpataki Modell

Rend a lelke mindennek.
A biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

Ismerje meg az
Érpataki Modellt!


Eredményeinkre nemcsak országos szinten, de külföldön is felfigyeltek már.


Érpataki Modell hivatalos honlap

Sajtóhírek az
Érpataki ModellrőlKöltözzön
Érpatakra!
Isten, lélek és szív


Léleképítő videó válogatás

Versek

 Alföldi Géza:
 Csak a gyökér kitartson


 Komjáthy Jenő: Magyar

 Szalézi Szent Ferenc:
 A te kereszted


 Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

 Petőfi Sándor: A nemzethez

 Wass Albert: Üzenet haza

 Komjáthy Jenő: Magyar vagyok

Térkép

Látogatottság számláló Látogatottság
számláló

Nyitólap nyomtatás

A 2014. évi óvodai beiratkozás rendje
2014-03-21

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:    

  A 2014/2015. nevelési évre óvodai beíratás időpontja

2014. április 22-én (kedd), 2014.április 23-án (szerda)

Óvodai felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők személyesen jelezhetik a 
Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda Érpatak, Dózsa György u. 6. 
naponta 8:00-17:00 óráig.
 
Ezeken a napokon kell beiratni azokat a gyermekeket, akik 2014-ben betöltik az 5. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A fent jelzett napokon lehet beíratni óvodába azokat a gyermekeket is, akik óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 
2014. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket), is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2014/2015. nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A nevelési év 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
 
Szükséges közokiratok, dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, és annak fénymásolata
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, és annak fénymásolata
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, és annak fénymásolata
- jegyzői hatósági bizonyítvány hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról – igényelhető: Nagykállói Közös Önkormányzati  Hivatal – Szociális osztály
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos Polgári Törvény könyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) 
 
Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. 
Az óvoda az Érpatak község teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított
tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 
Hajdú Krisztina
intézményvezető
 
harcosiskola
Bohos ostor
Keresés a helyi hírek között


2018. április 20.
Kedves Konrád, Tivadar!
Boldog névnapot kívánunk.
Időjárás - hőtérkép

időjárás

Hőtérkép
forrás: idokep.hu

Közhasznű oldalak

Nagykállói Kistérség

Magyarország.hu

Regionális Államigazg. Hivatal

Belügyminisztérium

Egyéb közlemények


Tájékoztatás a 2011 évi adóról

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása


Európai Mezőgazgdasági Vidékfejlesztési Alap.
A vidéki területekbe beruházó Európa

Érpatakot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja