Érpatak
Érpataki Modell

Rend a lelke mindennek.
A biztonságos és élhető település kialakításának elvrendszere és módszertana.

Ismerje meg az
Érpataki Modellt!


Eredményeinkre nemcsak országos szinten, de külföldön is felfigyeltek már.


Érpataki Modell hivatalos honlap

Sajtóhírek az
Érpataki ModellrőlKöltözzön
Érpatakra!
Isten, lélek és szív


Léleképítő videó válogatás

Versek

 Alföldi Géza:
 Csak a gyökér kitartson


 Komjáthy Jenő: Magyar

 Szalézi Szent Ferenc:
 A te kereszted


 Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

 Petőfi Sándor: A nemzethez

 Wass Albert: Üzenet haza

 Komjáthy Jenő: Magyar vagyok

Térkép

Látogatottság számláló Látogatottság
számláló

Nyitólap nyomtatás

HVB határozat kifogás elbírálása tárgyában
2014-10-03

Helyi Választási Bizottság

49/2014. (X.03.) HVB számú

h a t á r o z a t a

kifogás elbírálása tárgyában

 

 

Az Érpataki Helyi Választási Bizottság a 2014. október 2. napján érkezett Sz. G. kifogása tárgyában meghozta a következő határozatot:

 

Az Érpataki Helyi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
E határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottságnak (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben az Érpataki Helyi Választási Bizottságnál (4245 Érpatak, Béke utca 28.).
 
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
 
A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
 
INDOKOLÁS
 
Sz. G. 2014. október 2. napján érkezett feljelentést terjesztett elő a Helyi Választási Irodához Orosz Mihály Zoltán polgármester ellen, amelyet a Helyi Választási Iroda a beadványban foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottság elé terjesztett. A Helyi Választási Bizottság a beadványt tartalma szerint kifogásnak tekintette. Sz. G. kifogásában előadta, hogy a jelenleg hivatalban lévő polgármester a választás előtt egy héttel, a képviselő-testület felhatalmazása nélkül közpénzből kíván falunapot tartani, ami sérti a választás tisztaságát.
Sz. G. kérte, hogy a választási iroda mondja ki a csalás tényét és kötelezze a polgármestert, hogy ne közpénzből, hanem saját forrásból kampányoljon. Amennyiben mégis megrendezésre kerülne a rendezvény, kéri a magán pénzből történő rendezvény számláit rendelkezésére bocsájtsuk. Beadványához mellékelten csatolta a 2014. október 4. napján tartandó falunap meghívóját.
A Ve. 208. § kimondja, hogy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással lehet benyújtani. 
 
A Ve. 212. § (1)-(2) bekezdése alapján a kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.  
(2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
 
A Ve. 214. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított harmadik napon dönt. 
 
A Ve. 215. § értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,
b) elkésett,
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
 
A Ve. 218. § (1) bekezdés alapján a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.
A beadványt megvizsgálva megállapítható, hogy a bejelentés nem tartalmazza a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, továbbá a kifogás nem sérti a Ve. 2. §-ban felsorolt választási eljárás alapelveit, ezért nem tartozik a bizottság hatáskörébe, valamint a kifogás érdemben nem is választási eljárásra irányuló jogszabályi helyet jelöl meg a jogsértés alapjául. Ezek alapján a kifogás elbírálása nem tartozik egyik Választási Bizottság hatáskörébe sem. 
 
Fentiek alapján a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A HVB a határozatában a választási eljárásról szóló a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, 214.§ (1) bekezdés, 215. § c) és d) pontján, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)-(4) bekezdésein, 307/p. § (2) bekezdés c) pontján alapul. 
 
Az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
 
Érpatak, 2014. október 3.
 
Feczkó Mihályné
HVB elnök
harcosiskola
Bohos ostor
Keresés a helyi hírek között


2018. április 20.
Kedves Konrád, Tivadar!
Boldog névnapot kívánunk.
Időjárás - hőtérkép

időjárás

Hőtérkép
forrás: idokep.hu

Közhasznű oldalak

Nagykállói Kistérség

Magyarország.hu

Regionális Államigazg. Hivatal

Belügyminisztérium

Egyéb közlemények


Tájékoztatás a 2011 évi adóról

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása


Európai Mezőgazgdasági Vidékfejlesztési Alap.
A vidéki területekbe beruházó Európa

Érpatakot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja