NYOMTATÁS

Közlemény a saját halottját eltemetni nem akaró család ügye kapcsán
2014-01-13

ÉRPATAK TISZTELT LAKÓI! NEMZETÜNK SORSÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALÓ TISZTELT HONFITÁRSAINK! Szomorúan tapasztaltuk az interneten (facebooko-on) az érpataki lakosságot megtévesztő újabb félrevezető, hazug állításokat, melyekkel Érpatak Önkormányzatát szeretnék egyesek lejáratni, e miatt tájékoztatjuk Önöket egy beilleszkedést nélkülöző cigány családnak az arcátlan, liberális és cigányvezetői uszítási-hülyítési kísérletéről:

2013. december 24-én Balogh Antal 68 éves cigány származású férfi elhunyt Érpatakon. Ennek a férfinak a családtagjai élnek a településen és nekik kötelességük a közeli hozzátartozójuk eltemetéséről gondoskodni, éppen úgy amint azt pl. a nemrégiben elhunyt Balogh Mihály esetében is megtette a hozzátartozó család erkölcsi, kegyeleti és jogszabályi kötelességéről gondoskodva, mely miatt minden elismerésünk az övék. 
 
Hangsúlyozzuk, hogy nem általában (en block) a cigányok nem gondoskodnak a családtagjaikról, hanem a beilleszkedni akaró cigány családok gondoskodnak, a beilleszkedni nem akaró és liberálisan jogvédett és hülyített családok pedig nem gondoskodnak a családtagjuk eltemetéséről erkölcsi, kegyeleti és jogszabályi kötelességüket megtagadva. A beilleszkedni akaró hátrányos helyzetűek vállalják a kötelezettségeik teljesítését és ezáltal a kiilleszkedett normatipró magatartást felszámolják a saját életükben (gondolkozásvilágukban s mindennapi gyakorlatukat képező életmódjukban) és ezáltal a többségi társadalom elismerését váltják ki, a beilleszkedni nem akarók pedig a kötelességüket megtagadva ezáltal a társadalomból való kiilleszkedésüket konzerválva, a többségi társadalom jogos rosszallását kivívva nem hajlandók a minden állampolgárra kötelező hatályos törvények szerint előírt kötelezettségüket teljesíteni.
 
Egyesek a kötelezettségük teljesítése, a beilleszkedésük egyengetése a többségi társadalommal való jó viszony ápolása helyett inkább hisznek a neoliberális hülyítésnek és uszításnak: „mondjátok azt, a mindig szajkózandó érvet”, hogy ti „szegények vagytok” és ekkor már nektek nem is kell a minden állampolgárra vonatkozó kötelezettségeiteket teljesíteni, hanem ilyenkor nektek el kell törölni a kötelezettség-teljesítési feladataitokat és ezt át kell helyezni a jogkövető és adófizető állampolgárok vállára, nekik kell előírni a ti kötelezettség-teljesítési feladatotokat és ha ezt nem akarják vállalni, akkor nektek őket rasszizmussal kell vádolnotok és nektek semmiképpen nem kell a társadalmi normák betartására törekednetek, és a rasszizmus miatt „szabadságharcot” kell indítanotok (a nemzetközi pénztőke által ilyen feladatokat korlátlanul finanszírozott liberális ügynökszervezetei) jogvétőinek a segítségével, mert ők majd megvédenek benneteket”. 
 
Ha titeket is az alaptörvény, valamint a hatályban lévő egyéb törvények szerint kezelnek, úgy, hogy a törvények alkalmazása alól különböző ürügyekkel ti sem bújhattok ki, mert nektek is teljesítenetek kell a törvényi kötelezettségeteket, akkor ezt a neoliberálisok tanítása szerint ne állampolgári kötelességként éljétek meg, hanem úgy, hogy ez az ellenetek való rasszista támadás, melyet a .többségi társadalom bűneként kell nyilvántartani és ezáltal a társadalmi feszültségek erősítését kell dolgoznotok úgy, hogy maradtok a jogi normák világából kiilleszkedve és a mélyzüllöttség állapota konzerválásában megrekedve. Ti csak mindig a jogvédőitek, korrupt cigányvezetőitek irányítása szerint a nemzetközi pénztőke hazai ügynökszervezetei jogvétői-zsoldosai-júdásai tanítását kövessétek, akik elmétek összezavarásával a normatudat kifejlődését és a beilleszkedés lehetőségét teljesen megnehezítik számotokra, mert ezeknek az új kinyilatkoztatást képező, világelsötétítő és társadalom-felforgató neoliberális ideológiája szerint a mesterségesen (és a mélyszegénység igazi okainak: mélyigénytelenség, mélyfelelőtlenség, mélyzüllöttség, totális erkölcstelenség vizsgálatát tiltó beteges szemlélet szerint) leegyszerűsítetten és általánosságban hátrányos helyzetűnek minősített személyeket mindig (az inkvizíciószerűen és médiaterrorral terjesztett, jogvédelem által bevasalt) kettősmérce szerint kell megközelíteni és csakis speciálisan kedvezményezettként, rejtett elsőbbrendűként és felsőbbrendűként szabad és ajánlott kezelni, akinek az érdekei (vagyis a kötelezettségeinek a többségi társadalommal való minél hatékonyabb teljesítésének a kikényszerítése) minden egyéb feladatot előznek mindenki számára és mindenkor, sőt a többségi társadalom legfontosabb feladata, hogy a kötelezettség-teljesítési feladatok sárba tiprásából és a mélyigénytelenségből előálló „hátrányokat”, mint a többségi társadalomra áthárított kötelezettségeket (jelen esetben a családtag eltemetése, de tipikusan ilyen a gyermeknevelési kötelezettségek is, vagy a család fenntartásához szükséges legális jövedelemért való rendszeres erőfeszítés-munkavégzés kötelezettsége) az állam, vagy az önkormányzat eminens diákként minél előbb és minél tökéletesebben teljesítse a hátrányos helyzetűek helyett, mert nemzetközi ügynökszervezetek társadalom-felforgató jogértelmezése és joggyakorlata szerint nekik a kötelezettségük a hátrányos helyzet következtében jelentősen (szinte nullára) lecsökken és párhuzamosan, elképesztő módon megnövekednek a jogosultságaik lehetőségei és kinyílik a követelőzéseik lehetőségének és „jogalapjának” tárháza. Na ez az a sötét neoliberális szemlélet, melyet az ÉRPATAKI MODELL radikálisan megtagadott és az állampolgárokat a jogaik mellett a kötelezettségeik vonalán is beilleszkedésre-teljesítésre képes embernek kezeli és ezért a kötelezettségek teljesítését is szigorúan megköveteli minden európai uniós és magyar állampolgártól és nem törődik a nemzetközi pénztőke hazai ügynökszervezetei jogvétői-zsoldosai-júdásai kettősmérce-doktrínáival és az erre alapozott társadalom-felforgató joggyakorlatával, sőt azokat, akik egészséges közösséget akarnak kialakítani azokat mindenképpen óva intünk az új szabadkőműves világrend neoliberális gondolkozásmódjától.
 
Ha valaki nem a véleménydiktatúra szerint gondolja a hátrányos helyzetűek kivételezettként való kezelését a melegen ajánlott politikailag korrekt módon, akkor azt sürgősen meg kell bélyegezni a balliberális média terrorgépezetének beindításával és a véleménydiktatúra megbélyegző cikksorozataival a bértollnokok nyüszítésén keresztül és mindenki rettegjen, mert a ráragasztott szélsőséges-újfasiszta-neonáci-újhungarista-újnyilas bélyeg lemosásáról nem engedik gondoskodni a médiafelület megvonása által, és ezen módszerekkel pedig elérhető a fő cél, a pipogya lakájpolitikusokat kellően be fogják tudni állítani a nemzetközi pénztőke elvárás rendszerének kiszolgálására.
 
Visszatérve az érpataki konkrét esetre:
 
Az elhunyt Balogh Antal testvére Balogh Ferenc megkapta az esélyt a legális és rendszeres jövedelemszerzésre az önkormányzattól a közmunka keretében, de ő ezen segítséget a visszaélésre tudta használni, ugyanis az elhunyt és munkaviszonnyal alig rendelkező Balogh Antal részére közel egy életen keresztül folyósított segélyből, a segélyfizetés utáni napokban italozva egyre gyakrabban ittas állapotban jelent meg munkavégzés céljából a munkaterületen, teljesen felháborítva a szintén cigány származású munkatársait, hogy „mit nem képzel magáról és mit meg nem enged magának”, a munkaterületet engedély nélkül nem elég, hogy el is hagyta rendszeresen, hanem munkaidőben részegen félmeztelenül a hivatalban randalírozni is megpróbált, a női köztisztviselőket zavarva a munkavégzés során. Ezen magatartás miatt azonnali rendkívüli felmondásban részesítettük. A testvére halála után 2013 december végén állítólagos élelemhiány miatt azonnali gyorssegélyben: 3-3 ezer Ft részesítettük őt is és az őt befogadó B. Imrét és tájékoztattuk, arról, hogy 1./ ha eltemettetik a rokonai segítségével a testvérét Balogh Antalt, akkor jár neki(k) a 20 ezer Ft önkormányzati segély, valamint 2./ ha beregisztrálja magát Balogh Ferenc a munkanélküli hivatalba, akkor felveszem dolgozni az önkormányzathoz és 3./ a temetés költségeit fizetési előleg formájában meg tudjuk előlegezni, melyet le kell dolgozni, hiszen ő most is egy olyan munkaképes ember, aki saját akaratából nem volt hajlandó eddig dolgozni, hanem helyette az elhunyt testvére segélyéből tengődve, inkább egy vegetáló, parazita, a társadalom nyakán élősködő, iszákos, züllött életmódot választott. Az ajánlatomat továbbra is fenntartom, viszont a tőzsdecápa Soros György által finanszírozott nemzetközi ügynökszervezetek neoliberális társadalom-felforgató kettősmércéje alkalmazásának továbbra sem engedek a jogkövető, adófizető és ország-építő állampolgárok rovására-hátrányára, az életben lévő testvért és here életmódot folytató rokonait is európai uniós állampolgároknak tekintem és elvárom tőlük is a törvényi kötelezettségeik teljesítését: jelen esetben az elhunyt rokonuk eltemettetését.
 
A neoliberális hülyítésnek az lesz a vége most is amint korábban is mindig Érpatakon, hogy a hülyítők-uszítók csak azt érik el, hogy a családot még mélyebbre taszítják, mert 
 
1./ megerősítik a kiilleszkedett normatipró állapotban, mely által nem teljesítik az alapvető erkölcsi, kegyeleti és jogszabályi kötelességüket,
 
2./ ezáltal a többségi társadalom és a jogkövető cigány társadalom jogos rosszallását fogják erősíteni és a társadalmi feszültségeket fogják öntudatlanul erősíteni, 
 
3./ a hülyítés következtében ha nem a család fogja eltemetni, ezért a 20 ezer Ft-os önkormányzati segélytől is elesnek, 
 
4./ Ha az önkormányzat fogja a halottat eltemettetni a család helyett, akkor az önkormányzatnak törvényi kötelessége behajtatni a temetési költségeket az otthon ülő-fetrengő és dolgozni nem akaró, here életmódot folytató családtagoktól, aminek következtében a behajtási költségek is jelentősen megnövelik a temetési költségeket az elmaradt 20 ezer Ft-os segélyen kívül.
 
5./ Az önkormányzati közmunkába való becsatlakozás helyett a továbbra is a társadalom nyakán élősködő, vegetáló, iszákos, züllött életmód marad mint kilátás. 
 
Ha ezt kívánják választani, akkor tegyék, de minket ne vádoljanak rasszizmussal-nácizmussal, hanem választásuk gyümölcseit köszönjék meg az őket hülyítő-uszító, züllesztő-kiillesztő és züllöttségben-kiilleszkedettségben konzerváló liberális jogvétőknek és az ezt erősítő aljas cigányvezetőiknek.
 
Érpatak, 2014-01-13.
 
Tisztelettel:
 
Orosz Mihály Zoltán
Érpatak polgármestere
 
utóirat:
 
Nem azért, mintha bármilyen különösebb jelentősége lenne az alábbi firkálmánynak, hanem azért fontos az üggyel foglalkoznunk, mert ennek kapcsán lehetőség nyílik az Érpataki Modell speciális, a neoliberális szabadkőműves szemléletmóddal összeegyeztethetetlen, konzervatív, tradicionális értékrendre alapozott következetes szemléletmódjának a mélyebben megértésére a barátaink és a tudományos elemzők részére.
 
Tájékoztatásul közöljük az érpataki cigányelnök fia Orgován Csaba facebook oldalán megjelenő felhívást:
(https://www.facebook.com/orgovan.csaba?fref=ts)
 
Tisztelt Érpatakiak!
 
Érpatakon 2013. december 24-én Balogh Antal 68 éves hajléktalan férfi belehalt az éveken át tartó nyomorúságba és nélkülözésbe. A haláleset óta 19 nap telt el, az elhunyt porhüvelye azóta a ravatalozó fagyasztójában várja végső nyugalmát. Az elhunytnak egyenesági leszármazottai nincsenek, egyetlen élő testvére nem rendelkezik semmiféle jövedelemmel, más rokonai is szegények. A temetéshez 70000 azaz hetvenezer Ft-ra volna szükség, ennyibe kerül a koporsó és a minimálisan szükséges kiegészítők. Az önkormányzat, bizonyítva szociális közönyösségét , 3000 azaz háromezer Ft segélyt nyújtott, mondván, hogy az elhunytat temettessék el a rokonai. A szociális temetés intézményének bevezetését a kormány 2015. január 1-ig elhalasztotta. A jelenleg érvényes jogszabályok alapján Balog Antalt az önkormányzatnak köztemetéssel el kellene temettetnie. Ennek elutasítása embertelen és irracionális is, mert jóval kisebb költség fedezni a temetést, mint ily hosszú időn át fizetni a fagyasztás költségét. Tisztelettel kérjük Érpatak minden lakosát, az együttérzés és a kegyelet okán, szíveskedjen hozzájárulni, hogy a temetéshez szükséges összeget közadakozással összegyűjthessük. Adakozásukkal bizonyítsák, hogy Érpatakon emberséges lakosok élnek, akik megadják a földi létből eltávozott minden halottnak a méltó végtisztességet, bármilyen származású volt. Megértő szolidaritásukat kifejezve, adományaikat az alábbi helyeken gyűjtődobozokban helyezhetik el:
-Hajdú Coop ABC,
-Lottózó
 


az eredeti bejegyzés |