NYOMTATÁS

Rend és közbiztonság, takarékosság és hagyományápolás
2014-09-05

Időközi választáson lett Érpatak polgármestere 2005 augusztusában Orosz Mihály Zoltán, s azóta rátermettségét bizonyítva, folyamatosan a község vezetőjeként áldozatos és odaadó munkával szolgálja a település lakosságát. Polgármesteri tevékenységének következtében Érpatakon számos eredményt sikerült felmutatnia mindhárom ciklusban. Tettei kapcsán olyan értékes és hatékony megoldások születtek a társadalmi problémák megoldása érdekében, melynek egyre több követője van az ország különböző pontjain.

 

Az érpataki polgármester legfontosabb eredményei:

 

1./ egy nagyon rossz közbiztonsággal rendelkező településből egy élhető és biztonságos települést sikerült varázsolni, melyet alátámasztanak a bűnügyi statisztikák, és

 

2./ azok a folyamatok, hogy városokból értelmiségi és építő szándékú családok költöznek folyamatosan Érpatakra és így egyre jobban növekszik az érpatakiak ingatlanjainak értéke.

 

3./A közelmúltban megújult és bővült a polgármesteri hivatal, melynek a fűtését is korszerűsítettük:

 

4./A korábbi, igen költséges gázkazánt kicseréltük biotüzelésű kazánra.

 

5./Szépen felújítottuk a főterünket,

 

6./amelyet egy további támogatás következtében Szent György szobra díszít.

 

7./Takarékos gazdálkodás következtében Érpatak azon kevés települések közé tartozott, mely az elmúlt 9 éves munkám során nem adósodott el, hanem jelentős megtakarítással rendelkezik.

 

8./A megtakarításunknak eredményeként kaptunk támogatást a település központjából az intézményekhez vezető járdák felújítására, melyek hamarosan elkészülnek.

 

9./Teljes egészében felújítottuk a hagyományőrző óvodánkat, valamint

 

10./a szociális és egészségügyi alapellátás épületét is jelentősen bővítettük és felújítottuk. A szociális intézményben kialakítottunk foglalkoztató szobát és közösségi színteret, melynek segítségével mind a nyugdíjasok, mind a fiatalok körében megkezdtük az aktív közösségépítést.

 

11./Ezen túl megszépült az orvosi rendelő, valamint

 

12./ a védőnői szolgálat helyiségeit is felújítottuk.

 

13./Energetikai pályázatoknak köszönhetően napelemek kerültek az óvodára, az iskolára, a szociális intézményre. A napelemek áramot termelnek, így az önkormányzatnak kevesebbe kerül ezeknek az intézményeknek a működtetése.

 

14./A gázkazánt nemcsak a polgármesteri hivatalban cseréltük le bioüzeműre, hanem a szociális intézményben és az óvodában is.

15./A tüzelőanyag előkészítésében a munkánk segítéséhez egy apríték-készítő gépet is vásároltunk.

 

16./A fűtési-költség csökkentése végett az iskolában a földszintet leválasztottuk a felső szinttől.

 

17./A kulturális programok szervezésében nagy könnyebbséget jelent, hogy a Kisréten megépítettünk egy szabadtéri színpadot, melynek használatához jelentős hang- és fénytechnikai eszközökre pályáztunk sikeresen.


18./ A foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében az önkormányzat élenjárva, motor szerepet vállalva részt vesz a Start mezőgazdasági közmunkaprogramban. Az önkormányzati és a bérelt földeken - összesen 18 hektáron  - zöldségeket termesztenek a közmunkások. A korábbi években főleg a krumplival, paprikával, paradicsommal foglalkoztak, az idén pedig a jól jövedelmező kordonos uborkát és napraforgót és burgonyát termesztettek. A megtermelt zöldségeket a helyi étkeztetésben használták, illetve használják fel, a felesleget pedig értékesítik.


19./ Napjainkra az Érpataki Modell a neoliberális-szociális segélyezési rendszert kiváltó, közösségépítő alternatíva lett, - folytatta a polgármester - melyet egyre többen átvesznek és számtalan településen erre építve tervezik a jövőben a helyi társadalmi problémák megoldását.

 

20./Ennek elősegítése érdekében szerveződött meg az Érpataki Modell Országos Hálózata, mely mára havi rendszerességgel 2-3 napos hétvégi képzések formájában segíti az ország különböző részeiről érkező polgármesteri és a képviselői jelölteket az eredményes önkormányzati munkára való felkészülésben.

 

21./Rendszeresen jönnek hozzánk önkormányzatok, szakemberek továbbképzésre, nyílt napokra.

 

22./Magyarországi, de európai viszonylatban is példás módon oldottuk meg a magyar-cigány együttélés problémáját bármiféle integrációs pénz nélkül.

 

23./Elkezdtük a fiatalok hazafias nevelését is ifjúsági délutánok keretében, melynek során igyekszünk őket felkészíteni az életre, közben megismertetjük őket a hagyományőrzéssel és az egyetemes keresztény kultúrával.

 

24./Mára az Érpataki Modell a pozitív eredményei miatt a felsőoktatási intézményekben szakdolgozatok és tudományos dolgozatok kutatási témájává vált.

 

A közeljövő céljait, feladatait is felvázolta Érpatak polgármestere:

 

25./ Szeretnénk a helyi termelést kiszélesíteni, még több embert bevonni a termelő és értékteremtő munka világába.26./ A tervek között szerepel egy feldolgozó üzem is, így a megtermelt javakat helyben fel tudnánk dolgozni, s ezáltal 27./ új munkahelyeket is teremtenénk. 28./ Célunk üvegház építése, 29./ további telephelyek kialakítása, gyakorlókert létrehozása.  A régi kultúrház és a régi napközi otthon épülete jelenleg üresen áll, melyeket szeretnénk hasznosítani, bennük 30./ szociális intézményt vagy 31./ kollégiumot szeretnénk kialakítani. 32./ Terveink között szerepel egy komplex oktatási (és ifjúságnevelési) intézmény létrehozása, valamint 33./ az idősek gondozásának, helyi szintű ellátásának fejlesztése.

 

34./ Továbbra is folyamatosan erősítjük a közbiztonságot, 35./ védjük a lakosság nyugalmát, 36./ továbbra sem tévesztjük szem elől a lakosság személyi és vagyonbiztonságát.37./ Folytatjuk az intenzív közösségszervezést, a megkezdett ifjúságnevelést, és 38./ az önkormányzati modellünk tökéletesítését, hogy a lakosság sokrétű problémáinak gyors és tartós megoldását garantálhassuk, annak érdekében, hogy Érpatak továbbra is egy virágzó és biztonságos település maradhasson s a mára már megszilárdított rend és tartós építkezés útjáról többé soha ne legyen eltéríthető.fejezte be mondanivalóját Orosz Mihály Zoltán Érpatak tettre-kész és sikeres polgármestere.