NYOMTATÁS

Érpatak Tisztelt Lakói!
2014-10-01

Amint már korábban is hangsúlyoztuk Önöknek a mi kampányunk lényege az eredményeink felmutatása és az igazság terjesztése a közösségben, mert a hazudozással csak a közösség züllesztését lehet előrevinni.

 

Az igazság tisztázása végett szeretnék néhány fontos gondolatot megosztani Önökkel az önkormányzatok finanszírozása és a pályázatok kapcsán:

 
1./ Az önkormányzatok finanszírozása normatív és feladatalapú, vagyis a.) lakosságszámtól, a rászorulók és a munkanélküliek arányától, a különböző korcsoportok (pl. gyerekek száma) létszámától, a különböző juttatások feltételeinek megfelelő számú személyek mennyiségétől stb. függenek. A másik fontos szempont pedig b.) az elvégzendő feladatok mennyisége, költségigénye, létszámigénye stb. határozza meg. Az önkormányzatokat megillető pénzügyi támogatásokat ezek döntik el. Ennek alapján kapja az önkormányzat a pénzügyi forrásait, melyet senki nem vonhat meg. Ez teljesen független mindenféle pártpolitikai elköteleződéstől, ebbe sem a kormány sem az országgyűlési képviselő nem szólhat bele, ezt nem csorbíthatja senki sem, amint ezt egyik kormány sem (sem az MSZP és az utódja a Fidesz sem) merte ezt megtenni eddig sem és ezután sem, mert ez olyan súlyú bűncselekmény, hogy ez senkinek sem jut eszébe. Aki ezzel ellentétes dolgot állít Önöknek, az vagy 1.) azt sem tudja, hogy mit beszél, vagy 2.) aljas szándékúan és az Önök félrevezetése céljából hazudik, 3.) vagy tudatosan a lakosság hülyítésére törekszik.
 
2./ A pályázatokkal kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy ha az önkormányzati pályázatot jól kell tudni megírni: 1.) valós probléma megoldását kell benne bemutatni, 2.) ennek a megoldására jól kell tudni megtervezni a megoldási projektet, 3.) ezt jól alá kell támasztani közérdekbeli és gazdaságosságossági szempontokkal. 4.) Az önkormányzatnak az önrész biztosításához megtakarítással kell rendelkeznie. (Takarékos gazdálkodásunk következtében ezzel is rendelkezünk !!!) 5.) Az önkormányzatnak az előfinanszírozáshoz szükséges pénzzel is rendelkeznie kell. (Takarékos gazdálkodásunk következtében ezzel is rendelkezünk !!!)
 
3./ A valós problémák megoldására irányuló önkormányzati pályázatok sikere zömében ezeken múlik (!!!) és e miatt voltunk mi folyamatosan sikeresek mindenféle kormány esetében a pályázatok során.
 
4./ A hazugokkal és a hülyítőkkel ellentétben higgyék el, hogy a pályázati projektek tervezéséhez nagyon kell érteni és mi ehhez értünk!!!  Egyébként a négy nappal ezelőtti, szept. 27-ei „Szeretlek Magyarország” című rendezvényünket is pályázati támogatásból valósítottuk meg.
 
5./ Nem véletlenül hangsúlyoztam a valós problémák megoldására irányuló önkormányzati pályázatokat, mert van egy másik kategória is melyet a már meggazdagodott, de ezzel együtt egyre éhesebb családok szeretnének meghonosítani Érpatakon is: az az értelmetlen és a haverok „támogatására”, (pontosabban pénzlopására) irányuló „pályázati támogatás”, melynek célja a haverok és a rokonok gazdagítása és általában a pályázati támogatás köpönyegébe csomagolva a burkolt pénzlopásokra irányulnak. Ezek a legtöbb esetben a pályázati támogatás „elköltése-leszámlázása” után nem bizonyulnak fenntarthatónak, a cégek csődöt mondanak és évekig tartó büntetőeljárások indulnak stb. (Ezek miatt állította fel a Fidesz is az elszámoltatási kormánybiztosokat, egyébként a Fidesz bukása után a következő kormány is fel fogja állítani ö ellenük is.)
 
6./ Ezen pénzlopásokra irányuló „pályázati” pénzekre sosem vágytunk és ezekből sosem kértünk, ezek a pártmaffiák bűnügyeinek kategóriájába tartoznak és ettől eddig is távol tartottuk magunkat és a jövőben is meg fogjuk őrizni szeretett településünket Érpatakot, mert ezekkel nagy hasznot akartak a rokonoknak, rengeteg kárt okoztak a lakosoknak. Ilyen volt a trafik-mutyi, ilyen volt a föld-mutyi, nemsokára jön az ital-mutyi stb.
 
7./ Ezeken kell változtatnunk, mert már itt Érpatakon is benyújtották az igényüket (a perrel visszavett) Márta-néni legelőjének elrablására is, de ezeknek én ellenálltam és ezen folyamatoknak a jövőben is ellen kell állni az egész országban.
 
8./ Nagyon fontos, hogy Érpatakon is távol tartsuk az éhes családokat az önkormányzat vezetésétől, mert ezek csak a saját tovább-gazdagodásukat akarják keresni és az önkormányzati vagyon haveroknak-rokonoknak való lassú átjátszására fognak törekedni az önkormányzat vezető székében és képviselő-testületében is.
 
9./ Egyébként amikor a közérdek képviseletéről van szó, akkor abban mindig megtörhetetlen voltam és mindig kiharcoltuk, a lakosság érdekeinek megvédését és mindig megkaptuk azt ami jár Érpataknak és ez a jövőben is így lesz.
 
Ne felejtsék el, hogy
 
10./ amikor újra kellett indítani az iskolát, akkor újra szerveztük. Az egész országban 4 településen sikerült ez, az egész Tiszántúlon egyedül nálunk sikerült, mi indítottuk legnagyobb létszámmal újra az egész országban stb. (A Fidesz szabadkőműves ország-rombolási munkája során az oktatást teljesen kivette az önkormányzatok kezéből-hatásköréből két éve és állami kormányzati kézbe adta, meg is lehet nézni a gyümölcseit.)
 
11./ Amikor tavasszal a közmunkások létszámát lecsökkentették az országgyűlési kampány után április 30-tól, és a sok idétlen polgármester belenyugodott és elfogadta, hogy emelt létszámot csak a kampánykor fognak kapni, mi ekkor is küzdöttünk és kiharcoltunk az érpataki munkanélküli embereknek további 15 főt. A tutyi-mutyi polgármesterek és a fideszes lakájpolgármesterek is plusztámogatások nélkül maradtak, mi pedig többlettámogatásban részesültünk.
 
12./ Amikor a fideszes szabadkőműves ország-rombolás következtében átszervezték az önkormányzatokat, akkor is az érpataki önkormányzat harcolta ki a legjobb megállapodást a két település: Érpatak és Nagykálló között. stb. stb.
 
13./ Ezen példákkal azt az igazságot kívánom tudatosítani Önökben, hogy polgármesteri tevékenység nem az aktuális kormányhoz való dörgölőzéstől függ, hanem a rátermettségtől, az áldozatos munkától, a szakmai tudástól, a közérdek-képviselet iránti elköteleződéstől, az ezért való küzdés harci képességétől.
 
14./ Mi az országépítésben (és csak ebben) minden kormánnyal együttműködtünk és a jövőben is együtt fogunk működni. Ezt az MSZP-sek is és a Fideszesek is nagyon, de nagyon jól tudják, és azt is nagyon de nagyon jól tudják, hogy szeretett hazánk rombolásában-pusztításában (a hazaárulásban, az ország kifosztásában, az önkormányzati vagyon haverok-rokonoknak való átjátszásában, a lakosság hülyítésében) nem működtünk együtt egyik kormánnyal sem. Higgyék el, hogy ezért emelkedtünk ki a többi önkormányzat közül, ezért került Érpatak a tartós fejlődés virágzó és gyarapodó útjára. Egyébként tájékoztatom Önöket, hogy településünkön az építő típusú emberek beköltözése is ezen folyamatoknak köszönhető: Az Érpataki Modell eredményeinknek a gyümölcse, hogy építő emberek (egy kiváló katona és felesége) részére sikerült értékesíteni az egyházközségnek az évekig üresen álló Parókia épületét. Ennek köszönhető, hogy építő emberek költöztek a Fitos Éva Rákóczi úti házába, a Vass Janiék József A úti házába, a volt parókiába, a Pusztainéék Mező Imre utcai házába, a Kiss Sándornéék Rákóczi úti házába, a Tóth Jánosnéék Honvéd úti házába stb.
 
     Érpatak, 2014-10-01.
 
Továbbra is felkészülten és áldozatkészen Érpatak szolgálatában!!!
Tisztelettel:
 
 
Orosz Mihály Zoltán
polgármester, polgármester-jelölt